Nasze dotychczasowe realizacje

W ciągu wielu lat działalności, nasza firma Lukkop miała przyjemność realizować wiele różnorodnych projektów budowlanych. Wykonaliśmy prace ziemne i niwelację terenu dla wielu klientów w Warszawie i okolicach. Przygotowaliśmy teren pod inwestycje dla wielu firm, które dzięki naszym usługom mogły rozpocząć swoje projekty. W zimie, nasze usługi odśnieżania pomogły wielu firmom i gospodarstwom domowym utrzymać bezpieczeństwo i dostępność ich nieruchomości. Wszystkie te projekty były realizowane z najwyższą starannością i profesjonalizmem, co potwierdzają nasi zadowoleni klienci.

wypełnianie szczelin kostki brukowej


1. Wykonanie robót drogowych, przygotowanie terenu pod obiekty sportowe i place zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3.

Zamawiający: Dzielnica Bemowo m.st. Warszawa

Generalny wykonawca: Grupa Ekoenergia Sp. z o.o.

Opis:

 • Wykonanie drogi, parkingów i chodników ok. 3 000 m2
 • Przygotowanie terenów pod boiska i place ok. 3 000 m2

Zobacz galerię strzałka w dół


2. Wykonanie robót ziemnych oraz izolacji fundamentów i odtworzenie opaski w ramach inwestycji "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3 wraz z robotami towarzyszącymi w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy"

Zamawiający: Dzielnica Bemowo m.st. Warszawa

Generalny wykonawca: Grupa Ekoenergia Sp. z o.o.

Opis:

 • Rozebranie opaski i kostki wokół budynku
 • Wykop wzdłuż elewacji
 • Wyklejenie hydrostyru ścian fundamentowych
 • Odtworzenie opaski wokół budynku z rozbiórkowych materiałów.

Zobacz galerię strzałka w dół


3. Wykonanie robót ziemnych oraz wyburzenie rampy w ramach zadania: "Dobudowa budynku Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Warszawie ul. Szaserów 128."

Zamawiający: Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie ul. Szaserów

Generalny wykonawca: Zakład Usługowo Handlowy Budosprzęt Michał Wieprzkowicz.

Opis:

 • Wykonanie wykopu pod budynkami ok. 1 610 m3
 • Zasypanie wykopów ok. 1 610 m3
 • Wyburzenie rampy

Zobacz galerię strzałka w dół


4. Prace Drogowe i Ziemne w ramach kontraktu: "Przebudowa przejazdów tramwajowych na skrzyżowaniu ul. Wólczyńskiej z ulicami: Sokratesa i Aspekt w Warszawie."

Zamawiający: INFRATEK SP. Z O.O.

Opis:

 • Dostawa materiałów sypkich
 • Wynajem maszyn budowlanych
 • Wywóz urobku

Zobacz galerię strzałka w dół


5. Prace Ziemne realizowane w ramach inwestycji "Budowa Budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną P&G Vivaldi GYM & Facade, ul Zabraniecka 20, Warszawa"

Zamawiający: Procter & Gamble

Generalny wykonawca: Eiffage Polska Budownictwo SA

Opis:

 • Wykop - zdjęcie humusu, korytowanie pod ławy z wywozem
 • Zasypki z materiału dowiezionego
 • Wymiana gruntu - wykop, dostawa gruntu, zagęszczenie

Zobacz galerię strzałka w dół


6. Wykonanie Robót ziemnych przy budowie podstacji trakcyjnej "Sobieskiego" w ramach inwestycji "Budowa trasy tranwaju szybkiego do Wilanowa"

Zamawiający: M. ST. WARSZAWA

Generalny wykonawca: BUDIMEX S.A.

Opis:

 • Wykop na odkład – 600 m3
 • Wywóz urobku

Zobacz galerię strzałka w dół